Europako eta Estatuko Legedia

Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen esparru juridikoa: Europako eta Estatuko Legedia

Estatuko Araudia

Gizarte Ekonomia:

Kooperatibak:

Lan Sozietateak:

Elkarteak eta Fundazioak:

Gizarteratze enpresak eta Enplezu Zentru Bereziak:

Gizarte Ekonomiako Finantza Entitateak:

Eraldaketarako Nekazal Elkarteak:

Arrantza Kofradiak:

 

Europako Araudia

  • Kontseiluaren 72/2003/CEE Direktiba, uztailaren 22koa, langileen inplikazioren inguruan Europar Kooperatiba Sozietateen Estatutua osatzen duena.
  • Kontseiluaren 78/660/CEE Direktiba, 1978ko uztailaren 25ekoa, sozietate era jakin batzuen Urteko Kontuei buruzkoa.
  • Kontseiluaren 83/349/CEE Direktiba, 1983ko ekainaren 13koa, Kontu Bateratuei buruzkoa.
  • Kontseiluaren 86/635/CEE Direktiba, 1986ko abenduaren 8koa, Bankuen eta beste finantza entitateen Urteko Kontu eta Kontu Bateratuei buruzkoa.
  • Agindua ECO 3614/2003, 2003ko abenduaren 16koa, Kooperatiben Kontabilitate alderdiei buruzko arauak onartzen dituena.

Itzuli