Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen esparru juridikoa

Gizarte Ekonomia:

  • 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 19koa, Euskal Autonomi Erkidegoko Autonomi Estatutua onartzen duena (10.23, 20.6 eta 41. artikuluak)

Kooperatibak:

Elkarteak eta Fundazioak:

Gizarteratze Enpresak eta Enplegu Zentru Bereziak:

Eraldaketarako Nekazal Elkarteak:

Gizarte Ekonomiako Finantza Entitateak:

Itzuli