Jurisprudentzia

Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaiak

 • Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaia, 2006ko maiatzaren 2koa, 2006/C143/09 Zbk., Gaia C-436/03, Europar Kooperatibak sortzeko oinarri juridikoen legezkotasunari eta (CE) 1435/2003 Erreglamenduaren legezkotasun eta indarrean egoteari buruzkoa.
 • Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaia, 2008ko azaroaren 13koa, 2009/C6/10 Zbk., Gaia C-324/07, udalez gaindiko Kooperatiba Sozietate bati Udal adjudikaziori buruzkoa

Konstituzio Auzitegi Epaiak

Kreditu Kooperatibei buruzkoak:

 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 72/1983, uztailaren 29koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 44/1984, martxoaren 27koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 77/1985, ekainaren 27koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 155/1993, maiatzaren 6koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 204/1993, ekainaren 17koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zb.k 235/1999, abenduaren 16koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 275/2002, azaroaren 16koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 291/2005, azaroaren 10koa.

Lurraldetasun irizpideei buruzkoak

 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 72/1983, uztailaren 29koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 329/1993, azaroaren 12koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 102/1995, ekainaren 26koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 132/1998, ekainaren 22koa.
 • Konstituzio Auzitegiko Epaia Zbk. 65/1998, martxoaren 18koa.

 

Euskal Autonomi Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Epaiak

 • Euskal Autonomi Erekidegoko Auzitegi Nagusiko Epaia Zbk.423/1999, 1999ko maiatzaren 20koa, bereziki babestutako kooperatibak inbertsio produktiboak edo ingurugiroaren babeserako inbertsiogatiko erreserba zuzkiduren kenkarian onuradun moduan barneratzeari buruzkoa.
 • Euskal Autonomi Erekidegoko Auzitegi Nagusiko Epaia Zbk. 354/2007, 2007ko maiatzan 17koa, Kreditu Kooperatiben ikuskaritza eta kontrolari buruzkoa.
 • Euskal Autonomi Erekidegoko Auzitegi Nagusiko Epaia Zbk.350/2008, 2008ko ekainaren 16koa, “cash flow”a kapital errendimendutzat hartzea, kooperatiba-itzulkin moduan, eta ondorioz, ez kengarri izateari buruzkoa

 

Auzitegi Goreneko Sententziak (2016)

KOOPERATIBAK

 • AGS (Zigor arloa) 2016ko martxoaren 17 (RJ 2016, 1096)
 • AGS (Zibila) 2016ko uztailaren 7koa (RJ 2016, 2898)

 • AGS (Zibila)2016ko uztailaren 12koa (RJ 2016, 3562)

 • AGS (Zibila) 2016ko uztailaren 14koa (RJ 2016, 3562)

 • AGS (Soziala) 2016ko azaroaren 8koa (RJ 2016, 5745)

 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 10ekoa (RJ 2016, 5745)

 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 10ekoa (RJ 2016, 6377)

 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 10ekoa (RJ 2016, 6375)

 • AGS (Zibila) 2016ko azaroaren 21ekoa (RJ 2016, 5730)

 • AGS (Soziala) 2016ko azaroaren 22koa (RJ 2016,6089)

 • AGS (Zibila) 2016ko azaroaren 24koa (RJ 2016, 5639)

LAN SOZIETATEAK

 • AGS (Soziala) 2016KO apirilaren 29 (RJ 2016, 2022)
 • AGS (Soziala) 2016ko uztailaren 14koa (RJ 2016, 4085)

BORONDATEZKO AURREIKUSPEN SOZIALEKO ERAKUNDEAK

 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko martxoaren 2

ELKARTEAK ETA FUNDAZIOAK

 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko otsailaren 15 (RJ 2016, 685)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko martxoaren 3 (RJ 2016, 819)
 • AGS  (Zibila) 2016ko martxoaren 15 (RJ 2016, 952)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko martxoaren 31 (RJ 2016, 2194)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko apirilaren 1 (JUR/2016/75663)
 • AGS (Admi. Auzi-proz.) 2016ko apirilaren 26 (RJ/2016/99160)
 • AGS (Zibila) 2016ko maiatzaren 18 (JUR/2016/117487)
 • AGS (Zibila) 2016ko ekainaren 15 (JUR/2016/138734)
 • AGS (Zibila) 2016ko uztailaren 7koa (RJ 2016, 2893)

 • AGS (Soziala) 2016ko uztailaren 19koa (RJ 2016, 4389)

 • AGS (Zibila) 2016ko irailaren 14koa (RJ 2016, 4110)

 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko azaroaren 8koa (RJ 2016, 5816)

 • AGS (Admi. Auzi-proz) 2016ko ekainaren 2koa (RJ 2016, 3481)

 • AGS (Soziala) 2016ko ekainaren 30ekoa (RJ 2016, 3598)

 

Itzuli