Euskal Herriko Kreditu Kooperatiben galdu-irabazi kontua

Erabileremua

Datu Ekonomikoak: Kreditu Kooperatibak

Informazioa

Izenburua

Euskal Herriko Kreditu Kooperatiben galdu-irabazi kontua.

Iturria

Geuk Egina. Caja Laboral Popular eta Ipar Kutxa Rurak Kreditu Kooperatiben Urteko Kontuen (Indibidualak) Ikuskaritza Txostenak.

Oharra/Iruzkina

Taula honek Euskal Herriko Kreditu Kooperatiben galdu-irabazi kontuak aurkezten dira, galgu-irabazi kontu analitikoen eredua jarraituz. Guztia, 2007-2015 urteak osatzen duten epealdia kontuan hartuta.

Eremu Geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa

Deskargatu

Itzuli