Galdu-Irabazien kontua

Erabileremua

Datu ekonomikoak: Enplegu Zentru Bereziak

Informazioa

Izenburua

Enplegu Zentru Berezien galdu-irabazien kontu analitikoa.

Iturria

Geuk Egina. EHLABE.ko (Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea) datuak.

Oharra/Iruzkina

Taula honetan Enplegu Zentru Berezien galdu-irabazien kontu analitikoa aurkezten da. Guztia, 2007-2015 urteetarako.

Eremu Geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa

Deskargatu

Itzuli