GIZATEA.ra (Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadiko Enpresen Elkartea) elkartutako Laneratze Enpresen sarrera iturriak

Erabileremua

Datu Ekonomikoak: Laneratze Enpresak

Informazioa

Izenburua

GIZATEA.ra (Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadidko Enpresen Elkartea) elkartutako Laneratze Enpresen sarrera iturriak.

Iturria

Geuk Egina. GIZATEA.ren (Gizarteratzeko eta Laneratzeko Euskadidko Enpresen Elkartea) Datu Baseak.

Oharra/Iruzkina

Taula honetan GIZATEA.ra elkartutako Laneratzeko Enpresen diru sarrera iturrien inguruko datuak aurkezten dira, eta konkretuki, enpresen jardueraren bidez lortutako diru sarreren zenbatekoa, hau da, fakturazioa; dirulaguntzak eta beste sarrera kontzeptu batzuk. Guztia, 2007-2016 urteak osatzen duten epealdia kontuan hartuta.

Eremu Geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa

Deskargatu

Itzuli