Euskal Herriko Kreditu Kooperatiben enpleguak eta bulegoak

Erabileremua

Enplegua: Kreditu Kooperatibak

Informazioa

Izenburua

Euskal Herriko Kreditu Kooperatiben enpleguak eta bulegoak

Iturria

Geuk Egina. Caja Laboral Popular eta Ipar Kutxa Rurak Kreditu Kooperatiben Urteko Kontuen (Indibidualak) Ikuskaritza Txostenak.

Oharra/Iruzkina

Taula honek sexuaren eta Euskal Herriko Kreditu Kooperatiben bulegoen arabera banatutako enplegu kopuruak aurkezten dira. Guztia, 2007-2015 urteak osatzen duten epealdia kontuan hartuta.

Eremu Geografikoa

Euskal Autonomi Erkidegoa

Deskargatu

Itzuli