Behaketa esparruak

CIRIEC-Espainiak Gizarte Ekonomiari buruz ematen duen definizioarekin bat egiten du GEEBk, baina Euskadiko ezaugarrietara eta Gizarte Ekonomiaren 5/2011 Lege berrira egokitzen du. Euskal Gizarte Ekonomia ondorengo koadroan azaltzen den moduan osatuta egongo litzateke GEEBren arabera: